Op zoek naar hulp voor je schulden?

Schuldhulpverlening

In Nederland zijn er diverse organisaties en instellingen die je kunnen helpen bij het afbetalen van je schulden. Maatschappelijk werk en de gemeente zijn twee van deze instanties, Deco is onafhankelijke partij die er op gericht is je ook te helpen met je schulden. Het minnelijk traject is een van de wegen die zij proberen te bewandelen, contact zoeken met schuldeisers om tot een oplossing te kunnen komen. Lukt dit traject niet dan zit er niets anders op dan de weg naar de rechter, het traject wordt dan wettelijk.Dit hele traject noemen we schuldhulpverlening.

Betalingsvoorstellen

Meerdere fases in het traject

De vrijwillige regeling telt meerdere fases om het hele project rond te maken, de eerste tijd is het zaak om alles op een rijtje te zetten om een helder beeld te krijgen van je schulden. Natuurlijk bekijken we ook in hoeverre je zelf je eigen kunt redden tijdens het afbetalen. Wordt er geconcludeerd dat de problemen zijn ontstaan door te late betalingen of het niet kunnen boekhouden dan kan er worden overgegaan tot budgetbeheer. De eerste fase is er niet op gericht om al in contact te komen met schuldeisers om te melden dat je in de schuldhulpverlening bent beland.

Regeling

Schuldeisers

In het vervolg van het traject worden de schuldeisers op de hoogte gebracht, er wordt een betalingsvoorstel gedaan waarmee zij akkoord kunnen gaan. Gedurende drie jaar moet je aan de regels voldoen, heb je dat gedaan dan wordt de rest van de schulden kwijtgescholden. Hier zitten wel strenge eisen aan vast, hierbij heb je weinig vrijheid op financieel gebied.